Bradstone Mountain Block gard

În acela?i fel Bradstone Mountain Block se integreaz? perfect spa?iului exterior. Avantajul s?u definitoriu îl constituie rezisten?a la înghe?.
Caracteristici
-sistem de îngr?dire f?r? mortar dar cu îmbinare pentru o stabilitate (numai pân? la 60 de cm în?l?ime)
-aspect de piatr? natural?
-suprafa?? cu aspect natural de învechire, viagra 60mg canturi neregulate
-mare varietate de punere în oper?
-rezistent la înghe? ?i raze UV
Adecvat pentru:
delimit?ri ale terenului
ziduri de gr?din? sau decorative
coloane decorative
delimitare lateral? pentru trepte
b?ncu?e ?i cuptoare pentru grill
delimitare pentru straturi cu flori